5 seo wordpress plugin tốt cho việc seo wordpress

Xin giới thiệu các bạn 5 seo plugin cho các webmaster và SEOer có thể dùng để làm

5

All in One SEO Pack plugin

all in one seo1 300x173 5 seo wordpress plugin tốt cho việc seo wordpress

All in One SEO Pack plugin wordpress  là 1 plugin  hỗ trợ khá tốt cho việc seo wordpress, với các  nhiều chức năng mạnh mẽ.

Trong wordpress mặc định đường dẫn luôn hiển thị Tiếng Việt có dấu Việc này hơi bất lợi cho Seo wordpress. Thông thường khi post bài chúng ta phải sửa thủ công lại. Nhưng có một các khác dùng plugin wordpress để giải quyết vấn đề này. Trong loạt bài , mình sử dụng plugin WP Vietnamese URL để xử lý vấn đề trên.

Breadcrumb Navigation XT plugin

Trong một số mặc định không hỗ trợ breadcrumb vì vậy khi làm seo wordpress chúng ta cần đến một plugin wordpress để có thể tạo breadcrumb wordpress. Sau đây mình xin giới thiệu plugin “Breadcrumb Navigation XT”

Google XML sitemaps plugin sẽ giúp bạn tạo sitemap cho wordpress một cách dễ dàng và nhanh chóng. đây là một plugin wordpress không thể thiếu khi bạn làm seo wordpress

sẽ tự động thêm thuộc tính Atl và title và tất cả các hình trên web bạn, giúp tăng lượng traffic với search engines. đây là plugin khá tốt khi bạn làm seo wordpress SEO Friendly

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>