Các bài hướng dẫn viết WordPress Plugin từ pelfusion.com

ngày nay được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở nhiều website, với rất nhiều theme và plugin có sẵn hỗ trợ có các nhu cầu khác nhau của người dùng. Nhưng chúng ta luôn có nhu cầu viết plugin cho wordpress để dáp ứng nhu cầu công việc của mình. Nằm trong loạt bài , hôm nay mình xin giới thiệu:

tổng hợp 20 bài hướng dẫn viết , tôi tổng hợp từ pelfusion.com, các bạn có thể xem tại pelfusion.com hoặc xem trực tiếp tại đây:

20 Tutorials to Develop WordPress Plugin

wordpress viet nam 3 Các bài hướng dẫn viết WordPress Plugin từ pelfusion.com

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>