Google XML sitemaps plugin,cách tạo sitemap cho wordpress

 

Google XML sẽ giúp bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng. đây là một plugin không thể thiếu khi bạn làm

hỗ trợ rất nhiều tuy chỉnh cho bạn

  • hỗ trợ tạo sitemaps tự động
  • nơi muốn lưu sitemaps
  • nội dung muốn đưa vào sitemaps
  • change Frequencies
  • Priorities

Cài đặt Google XML sitemaps plugin:

  • xem tại đây
  • sau khi cài đặt và cấu hình, thì bạn kéo lên trên cùng và click vào “The sitemap wasn’t built yet. Click here to build it the first time” để tạo file sitemaps.xml cho lần đầu tiên

Xem thêm:

  • SEO WordPress Plugin

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>