Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

Tiếp theo bài giới thiệu , hôm nay mình xin hướng dẫn , một shop plugin hỗ trợ khá tốt cho việc .

 

1. Cài đặt wpstorecart plugin

  • Tải  wpStoreCart plugin tại đây hoặc dropbox
  • Giải nén file wpStoreCart.zip
  • Upload cả thư mục /wpstorecart/ lên thư mục /wp-content/plugins/ trên hosting
  • sau đó và trang quản trị, chọn Plugins -> Activate wpstorecart plugin

2. Cài đặt, cấu hình ban đầu cho wpstorecart

sau khi đã Activate wpstorecart plugin trong site plugin phía trên cùng chúng ta sẽ thấy như hình bên dưới

huong dan cai wpstorecart plugin 01 300x188 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

click vào Setup Wizard

huong dan cai wpstorecart plugin 02 300x218 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

click Begin để bắt đầu cài wpstorecart plugin

huong dan cai wpstorecart plugin 03 300x223 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

huong dan cai wpstorecart plugin 04 300x222 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

huong dan cai wpstorecart plugin 05 300x222 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

huong dan cai wpstorecart plugin 07 300x222 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

huong dan cai wpstorecart plugin 08 300x223 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

huong dan cai wpstorecart plugin 09 300x223 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

huong dan cai wpstorecart plugin 10 300x224 Hướng dẫn cách cài wpstorecart plugin

hoàn thành cài đặt wpstorecart plugin

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>