Hướng dẫn Cách tùy chỉnh form đăng ký thành viên trong wordpress

Trong thì form đăng ký thành viên mặc định chỉ cho phép nhập 1 vài thông tin, sau đây mình xin giới thiệu vài cách để các bạn có thể Cách tùy chỉnh form đăng ký trong wordpress

Các bạn có thể tham khảo bài viết ở các link sau, để Cách tùy chỉnh form đăng ký trong wordpress:

1. Create custom wordpress registration page

http://www.tutorialstag.com/create-custom-wordpress-registration-page.html

2. How To Create A Registration Form (and other forms) In WordPress Using cformsII

http://www.makeuseof.com/tag/create-registration-form-types-forms-wordpress-cformsii/

3. sử dụng plugin wordpress Simplr User Registration Form

http://wordpress.org/extend/plugins/simplr-registration-form/

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>