Hướng dẫn cách tùy chỉnh WP e-Commerce Theme

WP e-Commerce là một Shopping Cart Plugin, bạn có thể dùng để làm web bán hàng, dịch vụ và các sản phẩm số.
Trong bài hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy các bước để của tác giả, từ ý tưởng thiết kế cho đến khi hoàn thành.

wp e commerce Hướng dẫn cách tùy chỉnh WP e Commerce Theme

wp e-commerce

 Bài viết hướng dẫn tùy chỉnh

How to Build a Custom WP e-Commerce Theme (Part 1)

How to Build a Custom WP e-Commerce Theme (Part 2)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>