SEO Friendly Images và Seo wordpress plugin

plugin sẽ tự động thêm thuộc tính Atl và title và tất cả các hình trên web bạn, giúp với . đây là plugin khá tốt khi bạn làm seo

SEO Friendly Images 300x97 SEO Friendly Images và Seo wordpress plugin

SEO Friendly Images

Cài đặt: xem tại đây

sau khi cài xong bạn và admin và cấu hình các thông số. sau đó click update option

cau hinh SEO Friendly Images 300x187 SEO Friendly Images và Seo wordpress plugin

xem thêm

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác