Theme Goodnews – Theme tin tức, tạp chí cho wordpress

Goodnews  là một theme khá đẹp để , tạp chí cho goodnews responsive magazine theme thumb 275x300 Theme Goodnews – Theme tin tức, tạp chí cho wordpress

Download | Tài liệu hướng dẫn | Demo

cho wordpress

  • tải theme về, giải nén và upload thư mục goodnews vào /wp-content/themes
  • vào phần quản trị web -> Appearance -> theme để active
  • sau đó cấu hình theo tài liệu hướng dẫn

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>