Theme tin tức và theme tạp chí cho wordpresss của gazpo.com

Xin giới thiệu đến các 2 theme từ gazpo.com. các bạn có thể dùng để tạo hoặc bằng wordpresss.

 : A Responsive Theme

responsive display 300x201 Theme tin tức và theme tạp chí cho wordpresss của gazpo.com

Max Magazine: A Responsive WordPress Theme

demo | download

 

– WordPress Magazine Theme

silverOrchid preview 289x300 Theme tin tức và theme tạp chí cho wordpresss của gazpo.com

SilverOrchid – WordPress Magazine Theme

demo | download

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>