wordpress.com seo tips – Phần I

Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản thì  bạn cũng không phải làm nhiều việc để vì  mặc định .com đã hỗ trợ khá tốt cho seo. Sau đây là vài (thủ thật .com) để bạn nâng cao hơn việc seo cho .

1. Cho phép của bạn.

Trong trang quản trị bạn vào cài đặt -> Riêng tư . và bạ n chọn “Allow search engines to index this site.”

Che do rieng tu wordpress com wordpress.com seo tips – Phần I

Allow search engines to index this site – wordpress.com

 2. Google Webmaster Tools và Bing Webmaster Center Verification

sau khi các bạn đã đăng ký Google Webmaster Tools và Bing Webmaster Center bạn sẽ có được meta key “content”. Và bạn vào Công cụ -> Available tools  trong sitea admin của bạn.

và add các meta key “content” vào như hình

Webmaster Tools Verification wordpress com wordpress.com seo tips – Phần I

Webmaster Tools Verification wordpress.com – wordpress.com seo tips

 3. Đăng ký 1 domain riêng

wordpress.com hỗ trợ bạn add domain riêng thay vì dùng sub domain để thuận lợi hơn cho việc seo wordpress của bạn. Nhưng bạn phải bỏ tiền cho việc này. để biết thêm về việc add domain riêng trong site admin bạn vào Store -> Store: trong đó sẽ liệt kê chi tiết các góp chức năng nâng cao.

4. cài đặt hỗ trợ tốt cho seo wordpress

Bạn có thể tham khảo 2 theme wordpress sau Vigilance và Linen  hỗ trợ khá tốt cho wordpress.com seo

5. sử dụng Tag và categorize cho wordpress.com seo

sử dụng Tag và categorize trong bài viết của bạn với keywords thích hợp  và từ khóa đó sẽ được có trong global tags pages của WordPress.com. việc này sẽ giúp chó các search engine  đến web bạn nhanh hơn

6. nên có desciription cho Tag và categorize trong wordpress.com seo

bận nên tạo nội dung cho desciription  của Tag và categorize. để làm điều này, trong phần quản trị bạn vào Bài viết -> tags/Categories. chọn cái muốn edit và điền nội dung cho desciription

sua chuyen muc wordpress 300x158 wordpress.com seo tips – Phần I

desciription cho Tag và categorize – wordpress.com seo tips

7. tối ưu nội dung bài viết cho wordpress.com seo

có một vài nguyên tắc cơ bản sau

  • từ khóa nên có trong tiêu đề bài viết
  • trong bài viết nên chưa từ khóa mật độ khoản 3-7%
  • từ khóa nên rảy đều trong bài viết
  • nên in đậm từ khóa
  • đặt link về các từ khóa khác có trong web mình ( liên kết nội)
  • ..

ở trên là một vài gợi ý, bạn có thể tìm trên mạng các bài viết về tối ưu nội dung bài viết cho wordpress.com seo

 

nguồn:

ravidreams .com

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>